دستورالعمل امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸ – ۹۷

دانشجویان گرامی می توانند جهت دریافت دستورالعمل امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸ – ۹۷ بر روی فایل PDF  ضمیمه کلیک نمایند.

Attachments: