Posts
شیوه استناد دهی APA
شیوه استناد دهی APA

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جهت وحدت رویه منبع نویسی در پروپوزال وپایان نامه های دانشگاه، استفاده از شیوه استناد دهی به روش APA  الزامی می باشد. جهت دریافت شیوه نامه بر روی فایل PDF   کلیک نمایید.

دفترچه راهنمای پایان نامه ارشد
دفترچه راهنمای پایان نامه ارشد

برای دریافت دفترچه راهنمای پایان نامه ارشد، بر روی فایل PDF ضمیمه کلیک نمایید.