استان کرمان * موسسه غیرانتفاعی جاوید پویا دانش جیرفت javid.ac.ir

شرایط عمومی :

۱- موسسه با بنیاد شهید و امور ایثارگران قرارداد همکاری دارد.

۲- نفرات برتر در هر رشته از تخفیف شهریه برخوردار خواهند شد.

۳-موسسه امکان انعقاد قرار داد با ادارات دولتی و امکان تقسیط شهریه برای شاغلین و در نظر گرفتن تسهیلات مالی برای سایر دانشجویان را دارد.

۴ – دانشجویان از مزایای بیمه دانشجویی و بیمه حوادث برخوردار خواهند بود.

۵- به دانشجویان طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، وام شهریه تعلق می گیرد که بازپرداخت آن پس از فارغ التحصیلی خواهد بود.

۶-موسسه دارای امکاناتی از قبیل کارگاه کامپیوتر، کتابخانه و طرف قرارداد با سالنهای ورزشی مجهز میباشد.

امکانات آموزشی:استفاده از اساتید مجرب و برخورداری از فضای مناسب آموزشی، از قبیل کارگاه کامپیوتر، کتابخانه

شرایط خوابگاه : موسسه برای دانشجویان دختر و پسر دارای خوابگاه خودگردان می باشد.

نشانی: استان کرمان، شهرستان جیرفت، خیابان آزادی، کوچه آزادی ۰۴، موسسه آموزش عالی جاوید پویا دانش جیرفت
تلفن: ۸۷ – ۴۳۲۶۵۵۸۵-۰۳۴
نمابر: ۴۳۲۶۳۴۴۹-۰۳۴
کد پستی: ۷۸۶۱۸۴۵۶۹۳