اطلاعیه امور مالی

 

قابل توجه دانشجویان محترم:

خواهشمند است نسبت به تسویه کامل شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اقدام نمایید.

بدیهی است عواقب ناشی از تاخیر در تسویه حساب و عدم دریافت کارت ورود به جلسه امتحان بر عهده دانشجو

می باشد.

 

آخرین مهلت برای تسویه حساب شهریه روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ می باشد.

با توجه به شیوع بیماری کووید ۱۹ نسبت به پرداخت بدهی شهریه خود به صورت الکترونیکی اقدام نمایید.

 

 

                                      امور مالی موسسه