اَلسَّلامُ عَلَیکَ اَیَّتُهَا الطّاهِرَهُ الحَمیدَهُ البَرَّهُ الرَّشیدَهُ، التَّقِیَّهُ الرَّضِیَّهُ الْمَرْضِیَّهُ

 

 

میلاد مظهر عصمت و نجابت، حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر بر تمام دختران عفیف و

فرهیخته مبارک باد.

 

 

                                                                      امور فرهنگی موسسه جاوید