قابل توجه دانشجویان و مراجعین محترم

 

به اطلاع می رساند کلیه بخش های دانشگاه از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ تعطیل می باشد و هیچ گونه خدمات حضوری یا غیرحضوری ارائه

نخواهد شد، لذا جهت انجام امور اداری و آموزشی خود از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ به دانشگاه مراجعه نمایید.

دانشجویان گرامی می توانند به منظور انجام امور اداری و آموزشی تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ به دانشگاه مراجعه نمایند.

 

                                                                                  امور اداری دانشگاه