قابل توجه کلیه دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی

 

به اطلاع می رساند زمان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تاریخ ۲۳ لغایت ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ می باشد.

دانشجویان بایستی برای تسویه بدهی شهریه از طریق سامانه گلستان در کاربری خود و به صورت پرداخت الکترونیکی اقدام نمایند.

 

                                            واحد آموزش موسسه