۱- تئوری حسابداری ۱:      

https://online.javid.ac.ir/teori_hesb1/

۲- تئوری حسابداری۲: 

https://online.javid.ac.ir/teori_hesb2/

۳- حسابداری بخش عمومی:

 https://online.javid.ac.ir/hesab_omomi/

۴- قوانین مالیاتی، بیمه و استراتژی کسب و کار:

https://online.javid.ac.ir/qavanin/

۵- مدیریت حقوق و دستمزد:

https://online.javid.ac.ir/hoqoq_d/

۶-مدیریت بازاریابی در ورزش/بازاریابی سازمان ها و باشگاه های ورزشی:

https://online.javid.ac.ir/bazaryabi_v/

۷- روابط عمومی ورزشی/مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش:

https://online.javid.ac.ir/ravabet/

۸- مدیریت امنیت در اماکن ورزشی:

https://online.javid.ac.ir/amaken/

۹- توسعه پایدار در ورزش/مدیریت توسعه،تجهیز و نگهداری اردوگاه ها و اماکن ورزشی:

https://online.javid.ac.ir/tosee/

۱۰- مدیریت منابع انسانی پیشرفته:

https://online.javid.ac.ir/m_pishrafteh/

۱۱-مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته:

https://online.javid.ac.ir/r_pishrafteh/

۱۲-مهارت آموزی،آموزش و توسعه منابع انسانی:

https://online.javid.ac.ir/mahart/

۱۳-اداره امور عمومی در اسلام:

https://online.javid.ac.ir/omor/

۱۴-نظریه های مدیریت دولتی/نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته:

https://online.javid.ac.ir/nazariyeh_m/

۱۵- راهبردهای مدیریت منابع انسانی:

https://online.javid.ac.ir/rahbord/

۱۶- برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی:

https://online.javid.ac.ir/barnameh_d/

۱۷- مدیریت استراتژیک پیشرفته:

https://online.javid.ac.ir/estra_p/

۱۸-ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانهای دولتی:

https://online.javid.ac.ir/amalkard_d/

۱۹-حقوق اساسی سازمانهای دولتی:

https://online.javid.ac.ir/hoqoq_asasi/

۲۰-سمینار/روش شناسی پژوهش های کیفی/ روش تحقیق در مدیریت ورزشی

https://online.javid.ac.ir/seminar_r/

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *