رشته مديريت دولتي:

1-ارزشیابی عملكرد دولت و سازمانهای دولتی

https://online.javid.ac.ir/amalkard_d/

2-برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی

https://online.javid.ac.ir/barnamehrizi/

3-تحليل آماري/ كاربرد آمار در پژوهش هاي كمي و كيفي حسابداري

https://online.javid.ac.ir/tahlil_amar/

4-راهبردهاي مديريت منابع انساني

https://online.javid.ac.ir/rahbord/

5-مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

https://online.javid.ac.ir/modiriyat_raftar/

6-مديريت استراتژيك پيشرفته

https://online.javid.ac.ir/modiriyat_e/

7-مديريت منابع انساني پيشرفته

https://online.javid.ac.ir/modiriyat_ensani/

8-نظريه هاي مديريت دولتي

https://online.javid.ac.ir/nazariyeh_m/

 

رشته مديريت ورزشي:

1-مديريت اماكن و تجهيزات ورزشي

https://online.javid.ac.ir/amaken/

2-مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي

https://online.javid.ac.ir/rahbord_varzesh/

3-مديريت مالي و اداري در ورزش

https://online.javid.ac.ir/mali_edari/

4-رفتار سازماني در ورزش

https://online.javid.ac.ir/raftar_sazeman/

 

رشته حسابداري:

1-تئوري حسابداري 1

https://online.javid.ac.ir/teori_hesb1/

2-تئوري ها و مديريت سرمايه گذاري

https://online.javid.ac.ir/teoriha/

3-حاكميت شركتي و اخلاق حرفه اي

https://online.javid.ac.ir/hakemiyat/

4-حسابداري و حسابرسي بخش عمومي

https://online.javid.ac.ir/hesabdari_h/

5-مباحث جاري در حسابداري

https://online.javid.ac.ir/mabahes_j/

6-صورت هاي مالي تلفيقي پيشرفته

https://online.javid.ac.ir/talfighi/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *