Posts
راهنمای مراحل طرح پروپوزال تا برگزاری جلسه دفاع
راهنمای مراحل طرح پروپوزال تا برگزاری جلسه دفاع

برای دریافت راهنمای مراحل طرح پروپوزال تا برگزاری جلسه دفاع، بر روی فایل PDF ضمیمه کلیک نمایید.

گزارش پیشرفت پایان نامه دو ماه دوم-پیوست۱۳
گزارش پیشرفت پایان نامه دو ماه دوم-پیوست۱۳

برای دریافت فرم گزارش پیشرفت پایان نامه دو ماه دوم-پیوست۱۳، بر روی فایل PDF ضمیمه کلیک نمایید.

گزارش پیشرفت پایان نامه دو ماه اول-پیوست ۱۳
گزارش پیشرفت پایان نامه دو ماه اول-پیوست ۱۳

برای دریافت فرم گزارش پیشرفت پایان نامه دو ماه اول-پیوست ۱۳، بر روی فایل PDF ضمیمه کلیک نمایید.

فرم تایید استاد مشاور-پیوست ۱۲
فرم تایید استاد مشاور-پیوست ۱۲

برای دریافت فرم تایید استاد مشاور-پیوست ۱۲، بر روی فایل PDF ضمیمه کلیک نمایید.

فرم تاییدیه اصلاحات-پیوست ۱۱
فرم تاییدیه اصلاحات-پیوست ۱۱

برای دریافت فرم تاییدیه اصلاحات-پیوست ۱۱، بر روی فایل PDF ضمیمه کلیک نمایید.

فرم تمدید- پیوست۱۰
فرم تمدید- پیوست۱۰

برای دریافت فرم تمدید- پیوست۱۰، بر روی فایل PDF ضمیمه کلیک نمایید.

فرم تعهد انتشار نتایج- پیوست۹
فرم تعهد انتشار نتایج- پیوست۹

برای دریافت فرم تعهد انتشار نتایج- پیوست۹، بر روی فایل PDF ضمیمه کلیک نمایید.

جلد انگلیسی-پیوست ۸
جلد انگلیسی-پیوست ۸

برای دریافت فرمت جلد انگلیسی-پیوست ۸، بر روی فایل PDF ضمیمه کلیک نمایید.

جلد فارسی-پیوست ۷
جلد فارسی-پیوست ۷

برای دریافت فرمت جلد فارسی-پیوست ۷، بر روی فایل PDF ضمیمه کلیک نمایید.