معرفی معاونت پژوهشی و فناوری

معاون پژوهش و فناوری – بخش معرفی

اهداف اصلی معاون پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت ملاحظه، ارزیابی و تصمیم گیری در خصوص کلیه فعالیتهای پژوهشی درون دانشگاه و خارج از آن و همچنین امور مربوط به اقتصاد دانش بنیان می باشد. این معاونت مسئول ارائه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب جهت گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می‌باشد. سیاست‌گذاری در امر پژوهش و فناوری، برقراری ارتباط با دانشگاه‌های داخلی و خارجی، همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی از طریق برگزاری سمینارها و همایش‌های علمی، نشر یافته‌های علمی و نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دانشگاهی جزء وظایف این معاونت می‌باشد.

معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت، ریاست شورای پژوهش و فناوری موسسه، ریاست شورای برنامه‌ریزی و بهسازی کتابخانه‌ها، دبیر شورای درآمدزایی و اقتصاد دانش بنیان،  ریاست کارگروه اقتصاد دانش بنیان شهرستان جیرفت را به عهده دارد. اهداف و وظایف معاونت پژوهشی موسسه را می توان به شرح زیر برشمرد:

اهداف و وظایف:

-تهیه و پیشنهاد آیین‏ نامه ‏هاى مختلف پژوهشی و فناوری با کمک مسئولان ذى‌ربط و نظارت بر حُسن اجراى آنها

-انجام بررسی‌هاى لازم و تصمیم گیری درباره فعالیت‌هاى پژوهشی و فناوری

-برقرارى ارتباط با دانشگاه‌هاى داخلى و خارجى و نیز مؤسسات علمى برای جلب همکارى آنان در زمینه‏ هاى گوناگون پژوهشى و فناوری

-همکارى در ارائه خدمات علمى، فرهنگى و اجتماعى و برگزارى همایش‌ها و کنفرانس‌های علمى و اجراى کلیه امور قراردادهاى پژوهشى و فناوری بین دانشگاه و دیگر مؤسسات

-همکارى در اجراى دوره‏ هاى کوتاه‏ مدت پژوهشى

-نظارت بر نشر آثار علمی دانشگاه

-تهیه برنامه پژوهشى دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌هاى پژوهشى و فناوری در قالب برنامه‏ هاى میان مدت و بلندمدت براى طرح در شوراى پژوهشى و فناوری دانشگاه

-نظارت بر تهیه و تدوین اساسنامه ‏ها و آیین‏ نامه ‏هاى واحدهای پژوهش و فناوری

-مطالعات لازم در زمینه ارزشیابى فعالیت‌هاى پژوهشى و فناوری و ارزیابى ‏عملکرد پژوهشى و فناوری سالانه ‏موسسه

-نظارت بر کلیه امور پژوهشى و فناوری، کتابخانه‏ ها و بانک‌هاى اطلاعاتى موسسه

-نظارت بر عقد قراردادهاى پژوهش و فناوری موسسه

-ایجاد زمینه‏ هاى مناسب و لازم به منظور توسعه طرح‌هاى پژوهشى و فناوری

-و انجام دیگر امور محول شده.

آدرس: نشانی: استان کرمان، شهرستان جیرفت، خیابان آزادی، کوچه آزادی ۰۴، موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت، معاونت پژوهش و فناوری

تلفن: ۸۷ – ۴۳۲۶۵۵۸۵(۰۳۴) نمابر: ۴۳۲۶۳۴۴۹(۰۳۴) کد پستی: ۷۸۶۱۸۴۵۱۱۷.