کارگروه اقتصاد دانش بنیان شهرستان جیرفت

کارگروه اقتصاد دانش بنیان شهرستان جیرفت

توجه به نقش شرکتهای دانش بنیان در چرخه اقتصادی کشور از راههای برون رفت از شرایط پیچیده اقتصادی در کشور با توجه به مولفه های اشتغالزایی، خودکفایی و رشد اقتصادی است. شرکتهای دانش بنیان در زمینه گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا و برای توسعه کسب و کار بر پایه قابلیت­های اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، کارکنان و یا واحدهای فناور مستقر در مراکز تحقیقاتی شکل می گیرند و فعالیت می کنند. اقتصاد دانش بنیان اقتصاد کمیابی منابع نیست، بلکه اقتصاد فراوانی منابع است؛ زیرا برخلاف بسیاری از منابع که هنگام مصرف مستهلک می شوند، اطّلاعات و دانش، که اساس اقتصاد دانش پایه است، می تواند بارها مصرف شده و با مصرف بیشتر در واقع رشد کند.

کارگروه اقتصاد دانش بنیان شهرستان جیرفت با الطاف خداوند منان فعالیت خود را از  آذر ماه سال ۱۳۹۵ شروع و با ترکیب پرسنل مجرب و متعهد از کلیه دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی فعالیت می نماید. لذا این کارگروه با توجه به اهمیت اقتصاد دانش بنیان و فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی جلسات گوناگونی تشکیل گردیده است. شایان ذکر است دکتر مهدی پور از اعضاء هئیت موسس دانشگاه جاوید به عنوان رئیس کارگروه اقتصاد دانش بنیان شهرستان جیرفت و با توجه به اینکه کارگروه در هر استان با دبیری پارک علم و فناوری همراست در جنوب به دلیل نبودن پارک علم و فناوری مدیر مرکز رشد به عنوان دبیر جلسات اقتصاد دانش بنیان شهرستان جیرفت می باشند.

کارگروه اقتصاد دانش بنیان شهرستان جیرفت متولی امور زیر است:

۱-سازماندهی، راهبری و نظارت بر شرکت های دانش بنیان

۲-کمک به تامین تسهیلات و حمایت های مالی و پشتیبانی ازشرکت های دانش بنیان

۳-همکاری در تشکیل فن بازار برای فروش و عرضه محصولات شرکت های دانش بنیان (کالا و خدمات)

۴- همکاری در تشکیل استارت آپ

۵-شناسایی و معرفی شرکت های دانش بنیان از طریق مرکز رشد واخدهای فناور شهرستان جیرفت به صندوق شکوفایی و نوآوری علمی برای استفاده از تسهیلات مربوط