به اطلاع دانشجویانی که تا تاریخ ۳۱ فروردین ۹۹ موفق به تحویل پروپوزال خود به حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه نشده اند می رساند، با توجه به شیوع بیماری کرونا, جهت مساعدت ویژه با دانشجویان، شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با تمدید تاریخ تحویل پروپوزال حداکثر تا ۳۱ خرداد ۹۹ موافقت نموده است.
بدیهی است درس پایان نامه دانشجویانی که پس از این تاریخ, پروپوزال خود را تحویل دهند شامل شرایط تمدید خواهد شد و در این نیمسال اجازه دفاع از پایان نامه نخواهند داشت.