به اطلاع تمامی علاقه مندان می رساند، دانشگاه جاوید در مقطع کاردانی پیوسته در گروه های کامپیوتر،عمران، برق، مکانیک، علوم انسانی، علوم پایه، معماری و هنر دانشجو می پذیرد. مهلت ثبت نام ۱۱تا۱۸ خرداد ماه سال جاری.

ردیف نام گروه نام رشته
۱ کامپیوتر کامپیوتر گرایش نرم افزار
۲ عمران عمران
۳ هنر و معماری ۱- معماری

۲- طراحی و دوخت

۳-گرافیک -گرافیک

۴ برق ۱-الکتروتکنیک

۲-الکترونیک عمومی

۵ مکانیک مکانیک خودرو
۶ علوم انسانی ۱-حسابداری

۲-تربیت بدنی

۷ علوم پایه صنایع شیمیایی