یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی و یاران شهیدش جاوید و راهشان پر رهرو باد.

 

                                                                                                        امور فرهنگی موسسه آموزش عالی جاوید

Attachments: