معرفی رشته:

ICT عبارتی کلی در برگیرندهٔ تمام فناوری‌های پیشرفتهٔ نحوهٔ ارتباط و انتقال داده‌ها در سامانه‌های مخابراتی است. این سامانه می‌تواند یک شبکهٔ مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکهٔ مخابراتی، و همچنین برنامه‌های استفاده شده در آنها باشد و شامل همه وسایل ارتباطی و کاربرد های آن ها می شود؛ مانند رادیو، تلویزیون، تلفن همراه، رایانه، نرم افزار و سخت افزار، شبکه، سامانه های ماهواره ای و… . همین طور خدمات گوناگونی که با آن ها در ارتباطند؛ همچون ویدئو کنفرانس و آموزش از راه دور. از این عبارت معمولا به همراه کاربردش در حوزه ای خاص استفاده می شود؛ مثل فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش، سلامت یا کتابخانه ها

برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته “مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات ICT” با ده گرایش در جلسه روز ۲۵/۶/۸۵ شورای برنامه ریزی آموزش و درسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به تصویب نهایی رسید. این برنامه برای رفع نیازهای تخصصی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات از سوی این وزارتخانه طراحی و تدوین شده و با تأئید گروه صنعت به دبیرخانه شورا ارسال شده بود.

این برنامه جهت آموزش مهندسینی طراحی شده که بتوانند نیازهای تخصصی تعداد زیادی از مشاغل مرتبط با تکنولوژی ICT را برآورده نمایند. این رشته با ۱۰ گرایش برای ده طیف از متصدیان مشاغل مهندسی و طراحی در وزارت ارتباطات با همکاری مشترک بین این وزارتخانه و وزارت علوم تدوین شده است. ضمناً این رشته از سال ۸۵ در دانشکده پست و مخابرات ایران و از سال ۸۷ به صورت پایلوت در دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه تهران و دانشگاه امیر کبیر اجرایی شد.گسترش دانش کامپیوتر و افزایش سرعت پیشرفت فناوری و پیدایش جهان مجازی آن قدر به دنیای فناوری اطلاعات تنوع بخشید که رشته کامپیوتر نیز گرایش های گوناگونی مانند ((مهندسی فناوری اطلاعات))، ((فناوری ارتباطات و اطلاعات)) (ICT)، ((تجارت الکترونیک))، ((آموزش های مجازی))، ((محیط های چند رسانه ای))، ((شبکه های ارتباطی)) و بسیاری شاخه های دیگر پیدا کرد که لازم بود برای تمام آن ها رشته جدیدی تاسیس شود و کارهای هر کدام نیز تفکیک گردد.
دانش فناوری اطلاعات در سراسر جهان گسترش یافت و به هر جا که می رسید آن جا را دچار دگرگونی هایی گسترده می کرد. تا جایی که اتحادیه اروپا تعریف خاصی از فناوری اطلاعات را به کار برد و برای اعلام استقلال در این رشته (که پیش از آن با نام IT  بود)، نام ICT  را  به معنای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای آن تعریف برگزید. این دو واژه امروز آنقدر متداول شده است که دیگر مشکل بتوان آنها را از هم تفکیک کرد و در بسیاری  موارد نیز به جای یکدیگر به کار می روند.