معرفی رشته کاردانی پیوسته الکتروتکنیک برق صنعتی

پیشرفت صنعت برق سبب رشد سریع تکنولوژی و توسعه کشورهای صنعتی گردیده است. به تدریج سیستم های جدید جایگزین سیستم های قدیمی شده و کمبود متخصص در این زمینه قطعا در راه اندازی و نگهداری و کنترل کارخانجات اثر خواهد گذاشت و از آنجا که صنایع کشور با کمبود نیروی متخصص در زمینه طراحی، توسعه و تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی روبروست و لذا تربیت نیروی انسانی در سطح تکنسین ضروری به نظر می‌رسد.

توانایی های رشته

  • توانایی تعمیر و نگهداری قسمت های برق ماشین های صنعتی و شبکه های الکتریکی
  • توانایی طراحی و محاسبه مدارهای روشنایی و تاسیسات فرمان الکتریکی در سطح محدود
  • توانایی اجرای پروژه های تاسیساتی و راه اندازی ماشین آلات
  • توانایی سرپرستی تعدادی کارگر برقکار

بازار کار و اشتغال:

  • نقشه کش مدارات برقی و سیم کش ساختمان
  • مونتاژکار تابلوی توزیع و فرمان الکتریکی
  • سرپرست کارگاه ماشین‌های الکتریکی
  • سرویس و تعمیرکار وسایل خانگی الکتریکی و سیم پیچ ماشین‌های الکتریکی
  • تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی و صنعتی
  • تعمیر و نگهداری ، نصبو راه اندازی تابلوهای توزیع و فرمان الکتریکی