معرفی مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

هدف دوره: در این دوره دانشجویان علاوه بر فراگیری نظریه های نوین مدیریت دولتی قادر خواهند بود تا به عنوان یک متخصص به مطالعه و عارضه یابی مسایل حوزه منابع انسانی سازمانهای دولتی پرداخته و در جهت بهبود وضعیت منابع انسانی سازمان های دولتی فعالیت نمایند.

توجه کنید که توسعه منابع انسانی یا HRD به ‌عنوان یک چارچوبی شناخته می‌شود که می‌تواند به کارمندان کمک کنند تا در زمینه ‌های گوناگونی مانند دانش شخصی، توانایی‌ های شغلی، و همچنین مهارت‌ های سازمانی به پیشرفتی که مد نظرشان می‌باشد دست پیدا کنند. در واقع توسعه منابع انسانی بعد از استخدام شدن افراد شرایطی را برای آن‌ ها به وجود می‌آورد تا بتوانند مهارت ‌های جدیدی یاد بگیرند و فعالیت‌ ها را راحت‌تر به انجام برسانند. توجه کنید که توسعه منابع انسانی شامل مواردی می‌شود که می‌تواند به بهبود شرایط کارمندان بپردازد، فرصت‌ های شغلی را برای آن ‌ها بهبود ببخشد، زمینه تشویق و افزایش حقوق را برای آن‌ ها فراهم کند و انگیزه مناسبی را به کارمندان ببخشد. توسعه منابع انسانی شامل فرصت ‌هایی می‌شود که می‌تواند به پیشرفت کارمندان کمک کند و به آن ‌ها یاد دهد که چگونه شرایط را مدیریت کنند، برنامه‌ریزی ‌های خودشان را بهبود ببخشند، و در نهایت جایگاه شغلی خود را بالاتر ببرند و باعث پیشرفت یک سازمان و یک دپارتمان شوند.

مدیریت منابع انسانی روی حال کارمندان تمرکز دارد، اما توسعه منابع انسانی به آینده‌ی کارمندان کمک می‌کند 

اولین موردی که می‌تواند در زمینه تفاوت مدیریت منابع انسانی و توسعه منابع انسانی بررسی شود نحوه کار این دو دپارتمان در یک اداره می‌باشد. مدیریت منابع انسانی در واقع شرایط حال حاضر کارمندان را بررسی می‌کند و تلاش می‌کند تا به کارمندان یک شرایط مناسب، آرام و بدون استرس را برای کار کردن هدیه دهد. اما توسعه منابع انسانی روی آینده کارمندان تمرکز دارد و تلاش می‌کند تا شرایط را طوری برای کارمندان فراهم کند تا با گذشت زمان آن‌ ها به پیشرفت ‌های گوناگونی برسند و مهارت ‌های شغلی خودشان را افزایش دهند. پس در واقع این دو دپارتمان مکمل یکدیگر هستند که می‌توانند به ‌آرامی یک سازمان را به سمت موفقیت هدایت کنند. با موفق شدن یک سازمان افرادی که در این سازمان به فعالیت می‌پردازند نیز به موفقیت می‌رسند و حقوق و مزایای بیشتری را دریافت می‌کنند.

توسعه منابع انسانی گسترده‌تر از مدیریت منابع انسانی می‌باشد

مورد دومی که می‌تواند در دسته تفاوت این دو دپارتمان قرار بگیرد، این است که دامنه مدیریت منابع انسانی تا حد بسیار زیادی محدود است و در واقع این دپارتمان تلاش می‌کند تا بتواند به مدیریت افراد بپردازد اما توسعه منابع انسانی دامنه بسیار گسترده‌تری دارد و در واقع با هدف توسعه کل سازمان ایجاد شده است. توسعه منابع انسانی علاوه ‌بر این‌ که به کارمندان دقت و توجه دارد؛ تلاش می‌کند تا به صورت کلی یک دپارتمان را به سمت موفقیت هدایت کند. این دپارتمان تلاش می‌کند تا به ایجاد فرهنگ سازمانی درست بپردازد.

تفاوت در مدیریت ‌ها

مورد دیگر که می‌تواند در دسته تفاوت مدیریت و توسعه منابع انسانی قرار بگیرد این است که فردی که مدیریت منابع انسانی را برعهده دارد تنها مسئول اداره منابع انسانی است. در واقع این فرد در یک اداره استخدام ‌شده تا بتواند شرایط را برای کارمندان بهبود ببخشد. اما فردی که مدیریت توسعه منابع انسانی را برعهده دارد، در واقع به‌ عنوان مسئول و مدیر همه مدیران در یک شرکت و یک سازمان شناخته می‌شود. به‌ طور کلی این فرد، فردی است که کنترل تمام امور را برعهده دارد و تلاش می‌کند تا یک سازمان را همراه کارمندانش به سمت موفقیت هدایت کند.