معماری

رشته کاردانی پیوسته معماری با هدف تربیت افرادی که بتوانند فاصله تخصصی بین مهندس معمار و سطوح پایین تخصصی را در کارهای اجرایی معماری پر کرده و در زمینه طراحی به عنوان دستیار مهندس معمار فعالیت کنند، شکل گرفته است. کاردان معماری می تواند مهندسین معمار را در زمینه های ارائه، ترسیم و رساندن یک طرح اولیه مهندس طراح به فاز ۱ و ۲ (ترسیم نقشه های معماری و اجرایی) یاری کرده و در تمامی زمینه های کمی و کیفی بین مهندس معمار و افراد کم تخصص یا بی تخصص ارتباط مناسبی برقرار کند.

 توانایی های کاردان نقشه کشی معماری

   پس از پایان دوره تحصیلی کاردانی پیوسته معماری، فارغ التحصیلان این رشته دارای توانمندی های زیر می باشند:

  • توانایی کار در دفاتر فنی و معماری (مهندسین مشاور) و کمک در جهت ارائه کار طراح
  • توانایی اداره کارگاه های کوچک ساختمانی
  • توانایی نظارت بر کارهای اجرایی ساختمانی و معماری و کمک در جهت صحت و دقت انجام کارها
  • کار در دفاتر مهندسین مشاور به عنوان دستیار مهندس معمار
  • کار در دفاتر فنی و مهندسی استانداری ها و فرمانداری هاو کلیه دستگاه هایی که به نحوی با کارهای طراحی و اجرای ساختمان مرتبط هستند.
  • نظارت در اجرای کارهای ساختمانی و معماری
  •  کار در دفاتر فنی و طراحی به عنوان اپراتور کامپیوتر