قابل توجه کلیه دانشجویان محترم:

به اطلاع می رساند، با توجه به آغاز امتحانات نیمسال دوم از تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰  کلیه دانشجویان می توانند کارت ورود

به جلسه امتحانات را از روز چهارشنبه مورخ ۱۹ خرداد ماه از کاربری خود در سیستم آموزشی گلستان (گزارش ۴۲۸) دریافت

نمایند.کلیه امتحانات به صورت غیرحضوری و مجازی از طریق سامانه آدوب کانکت برگزار می گردد.

 

 

                                                       واحد آموزش موسسه