معرفی رشته الکترونیک- الکترونیک عمومی

برنامه دوره دو ساله کاردانی پیوسته الکترونیک عمومی در ادامه برنامه دوره سه ساله فنی و حرفه ای الکترونیک تهیه شده است و هدف آن تربیت کاردان می باشد که علاوه بر داشتن اطلاعات و مهارت های کافی در زمینه علمی، توانائیهای نظری و تفکر طراحی در مشاغل مرتبط را داشته است.

ضرورت و اهمیت:

عدم رشد صنعتی و وابستگی های تکنولوژیکی در هر جامعه سبب می شود که اقتصاد و سیایت جامعه نیز از استقلال واقعی فاصله بگیرد، از این رو هنگامی که از استقلال در تمام شئون جامعه سخن به میان می آید باید به رشد و استقلال صنایع در جهت نیل به اهداف خود کفائی اندیشید.

از آنجا که فراگیران آموزش های فنی و حرفه ای باید در آینده گردش چرخ های مدیریت فنی و حرفه ای و اداره ی حیاتی صنایع را به عهده گیرند، آماده سازی آنان برای ورو به سنگر تولید و سازندگی و طراحی سیستم های آموزش کاردان برای جامعه امروز ما ضرورتی مسلم و انکار ناپذیر است.

پیشرفت علم الکترونیک سبب رشد سریع تکنولوژی و توسعه کشورهای صنعتی شده و تدریجا سیستم های الکترونیکی جایگزین سیستم های قدیمی می شود بنابر این کمبود متخصص در این زمینه قطعا در راه اندازی، نگهداری و کنترل کارخانجات اثر منفی خواهد داشت. از این روست که مسئولین و دست اندرکاران آموزشهای فنی و حرفه ای باید نهایت تلاش و توان خود را در راستای آموزشهای مرتبط با الکترونیک بکار بندند.

نقش و توانائی:

  • سرویس و نگهداری دستگاههای ساده الکترونیکی
  • طراحی مدارهای چاپی با استفاده از رایانه
  • سازماندهی و کنترل
  • سرپرستی افراد تحت نظر (کارگران)
  • انتقال اطلاعات فنی مربوط به مدار، قطعه و کاتالوگ دستگاه های الکترونیکی به کارگران و پرسنل تحت سرپرستی

مشاغل قابل احراز

  • کاردان تعمیر وسایل صوتی و تصویری
  • کاردان نصب و راه اندازی دستگاههای الکترونیکی ماشین آلات صنعتی
  • سرپرست خط تولید ماشین آلات الکترونیکی
  • مربی آموزش های فنی و حرفه ای