رشته ی صنایع شیمیایی

رشته ی صنایع شیمیایی تلفیقی از شیمی و مهندسی شیمی است که دانش آموختگان این رشته علاوه برخواندن دروس نظری با آزمایشگاه های مربوط به مهندسی شیمی نیز آشنا می شوند. که علم شیمی به عنوان یکی از علوم پایه، زیربنای علوم مختلفی همچون بیولوژی، بیوتکنولوژی، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و رشته های متعدد مهندسی است. صنایع شیمیایی عبارت از صنایعی است که در آنها واکنش های شیمیایی انجام می گیرد. بنابراین طیف گسترده‌ای از صنایع را در برمی‌گیرد که از آن جمله می‌توان به صنایع غذایی، داروسازی، پتروشیمی، الیاف مصنوعی، مواد بهداشتی و آرایشی و صنایع تولید لوازم خانگی اشاره کرد.

بازار کار رشته صنایع شیمیایی

رشته صنایع شیمیایی زمینه های شغلی متعددی دارد که از آن جمله می شود کارخانجات پالایش گاز، صنایع پلیمر، پتروشیمی، متصدی آزمایشگاه های شیمی، متصدی خط تولید مواد پاک کننده، آبکاری فلزات به روش های مختلف، تصفیه آب مورد نیاز صنایع شیمیایی و کارخانجات تولید کننده مواد شوینده و پاک کننده و سرپرستی آزمایشگاه های شیمی رو نام برد.

زمینه های شغلی رشته صنایع شیمیایی:

۱- کارخانجات پالایش گاز

۲- کارخانجات صنایع پلیمر

۳- کارخانجات پتروشیمی

۴- متصدی خط تولید مواد پاک کننده

۵- متصدی آزمایشگاه های شیمی

۶- آبکاری فلزات به روش های مختلف

۷- کارخانجات تولید کننده مواد شوینده و پاک کننده

۸- تصفیه آب مورد نیاز صنایع شیمیایی

۹- سرپرستی آزمایشگاه های شیمی