کاردانی پیوسته تربیت بدنی

ورزش و تربیت بدنی یکی از ارکان حیاتی و مهم یک جامعه سالم محسوب می شود و هر دولتی به آن توجه ویژه ای دارد. هدف از ایجاد رشته کاردانی پیوسته تربیت بدنی، تربیت افرادی است که دانش و مهارت های پایه ای و فنی مربوط به ورزش های مختلف را دارا بوده و در حیطه ورزش و تربیت بدنی بتوانند وظایف شغلی خود را به خوبی انجام دهند.

این افراد به قوانین و مقررات ورزش های مختلف آشنایی داشته و علم روز آنها را می دانند. آنها توانایی خوبی در سرپرستی تیم های ورزشی مختلف دارند و می توانند همکاری خوبی با مدیران ورزشی داشته باشند.

 توانایی های فارغ التحصیل کاردانی تربیت بدنی
 

 پس از پایان دوره تحصیلی کاردانی پیوسته تربیت بدنی، فارغ التحصیلان این رشته دارای توانمندی های زیر می باشند:

 • مربی گری یا کمک مربی رشته های مختلف ورزشی
 • برنامه ریزی و اجرای مسابقات مختلف ورزشی
 • آموزش انواع مهارت های حرکتی مربوط به رشته های مختلف ورزشی
 • تشخیص آسیب های ساده ورزشی به منظور پیشگیری از صدمات احتمالی بیشتر
 • بهره گیری از بازی های پرورشی، بومی و سنتی در جهت پرورش ابعاد مختلف انسانی
 • کاربرد وسایل کمک آموزشی مربوط به هرکدام ار رشته های ورزشی

مشاغل فارغ التحصیلان کاردانی پیوسته تربیت بدنی

فارغ التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می توانند در مشاغل زیر مشغول به کار شوند:

 • مربی ورزشی
 • مربی یا کمک مربی کانون ها و باشگاه های ورزشی
 • کاردانی امور ورزشی

شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی پیوسته تربیت بدنی

افرادی می توانند در این رشته مشغول به تحصیل شوند که شرایط زیر را داشته باشند:

 • فارغ التحصیلان دوره سه ساله فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی
 • پذیرفته شدن در آزمون سراسری
 • دارا بودن سلامت جسمی و روانی کامل و نداشتن نقص عضو با تشخیص پزشک یا شورای پزشکی