به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دروس کارآموزی و پروژه را اخذ نموده اند می رساند، آخرین مهلت زمان ثبت نمرات این دروس

حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ می باشد.

لازم به ذکر است پس از این تاریخ دروس مذکور حذف گردیده و دانشجو موظف به انتخاب واحد مجدد این دروس در ترم بعد می باشد.

 

 

                                                                                                                                  واحد آموزش موسسه