قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ۹۸ و ما قبل

به اطلاع می رساند:

بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، آخرین مهلت تحویل فرم درخواست مجوز دفاع به واحد تحصیلات تکمیلی، ۳۱ شهریور ماه می باشد.

دانشجویانی که بعد از تاریخ مذکور فرم خود را ارائه نمایند مشمول تمدید پایان نامه در نیمسال مهر ماه ۱۴۰۰ خواهند شد.

 

                                                                                            واحد تحصیلات تکمیلی