لیس للانسان الاماسعی

ظهر امروز طی مراسمی با حضور ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر اماندادی و معاونت آموزشی جناب آقای دکتر شادجو و سایر کارمندان دانشگاه از تلاشها و همت والای سرکار خانم مهندس اسماء پورحسینعلی و سرکار خانم نسرین آکار، که از طرف وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موجب تقدیر قرار گرفته اند، تجلیل بعمل آمد.

ریاست محترم دانشگاه ضمن بیان اینکه شما متعهدانه در طی سالها در جهت توسعه و اعتلای این مجموعه علمی همت گمارده اید، از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون را برای آنها و خانواده محترمشان آرزو نمودند.

                               «دکتر ناصر اماندادی، ریاست دانشگاه ۱۴۰۰/۰۷/۲۷»

۰۱
۰۲