جلسه ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه با حضور ریاست، معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان جیرفت در محل دفتر ریاست دانشگاه جهت ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و ایثارگران و بررسی آیین نامه ها و روند تحصیلی دانشجویان عضو ستاد شاهد دانشگاه برگزار گردید.

 

                                                امور فرهنگی دانشگاه