رشته های تحصیلی دانشگاه جاوید جیرفت      مهـــلت ثــبت نام: ۱۴ تا ۲۲ آذر ماه

        « کارشناســـــی ناپیوســــــته »

  ۱٫ حسابداری

  ۲٫ مدیریت دولتی

  ۳٫ طراحی دوخت

  ۴٫ مهندسی اجرایی عمران

  ۵٫ مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

  ۶٫ مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردی

  ۷٫ مهندسی حرفه ای ارتباطات و فناوری اطلاعات

  ۸٫ مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق

  ۹٫ مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار

  ۱۰٫ مهندسی حرفه ای کامپیوتر سخت افزار

  ۱۱٫ مهندسی حرفه ای معماری

  ۱۲٫ مهندسی حرفه ای تاسیسات مکانیکی

  ۱۳٫ مهندسی حرفه ای مکانیک خودرو

  ۱۴٫ تربیت بدنی علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

        «  کاردانــــی پیـوســــــته »

  ۱٫ الکتروتکنیک

  ۲٫ مکانیک خودرو

  ۳٫ کامپیوتر-نرم افزار

  ۴٫ تربیت بدنی

  ۵٫ حسابداری

  ۶٫ الکترونیک عمومی

  ۷٫ طراحی دوخت

  ۸٫ عمران

  ۹٫ معماری

  ۱۰٫ فتوگرافیک-گرافیک

      « کارشناســـــی پیوســــــته »

  ۱٫ مهندسی برق

  ۲٫ مهندسی عمران

  ۳٫ مهندسی کامپیوتر

  ۴٫ مدیریت دولتی

  ۵٫ علوم ورزشی

  ۶٫ روانشناسی

شماره تماس آموزش: ۰۹۰۵۰۲۱۹۸۰۰                    http://sanjesh.org