در راستای رفع چالش‌های اجرایی مرتبط با مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای جوار دانشگاهی و پاسخ به الزامات «طرح توانمندسازی مهارتی دانشجویان و فارغ­­التحصیلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال» مصوب شورای عالی اشتغال، مراکز ارتقاء شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجویان (SCD) برای نخستین بار در استان کرمان در موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت راه اندازی شده است.

هدف ایجاد این مرکز پاسخ به نیاز‌های مهارتی دانشجویان و دانش­ آموختگان دانشگاهی بر اساس نیاز بازار کار و ارائه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی می‌باشد.