برای دریافت راهنمای ثبت پایان نامه درسایت پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، بر روی فایل PDF ضمیمه کلیک نمایید.