سازمان صدا و سیما به منظور تکمیل سهمیه امریه خود از بین داوطلبان واجد شرایط با اولویت مناطق کم برخوردار و در رشته های مورد نیاز دعوت به همکاری می نماید. لذا از آن دسته از متقاضیان که تمایل دارند به عنوان امریه در این سازمان خدمت مقدس سربازی خود را سپری نمایند دعوت می گردد پس از مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی نسبت به ثبت درخواست و مدارک خود اقدام نمایند.

  آدرس سایت:   /http://amriyeh.irib.ir