دیدار ریاست دانشگاه با ریاست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان جیرفت

دکتر اماندادی ریاست محترم دانشگاه در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ به همراه معاون دانشگاه و پرسنل به دیدار ریاست اداره آموزش و پرورش محترم شهرستان جیرفت رفتند. در این دیدار که در فضایی صمیمی برگزار شد، جناب آقای دکتر اماندادی با تبریک انتصاب آقای دکتر محمدی به سمت ریاست اداره آموزش و پرورش ضمن آرزوی توفیق برای ایشان در مسئولیت جدیدشان و مثبت ارزیابی نمودن اقدامات دانشگاه، خواستار همکاری دانشگاه با آموزش و پرورش برای اطلاع رسانی به دانش آموزان مستعد و نخبه در خصوص رشته های تحصیلی و ظرفیت های علمی دانشگاه شدند.

 

    روابط عمومی دانشگاه