پرسشنامه سیمای زندگی دانشجویان   

دانشجوی گرامی

با سلام

پرسشنامه سیمای زندگی با هدف بررسی سبک زندگی شما دانشجویان گرامی (از جمله وضعیت تحرک، تغذیه، اوقات فراغت، وضعیت تحصیلی، خانوادگی، رضایت از زندگی، سلامت معنوی، دینداری، سلامت روانی، سلامت اجتماعی، نگرانی‌ها) از سوی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت الکترونیکی انجام می گیرد. در این پرسشنامه پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد، لطفا پاسخی را انتخاب کنید که به بهترین وجه توصیف کننده وضعیت شما باشد. جهت حفظ رازداری، نام افراد خواسته نشده است. هدف نهایی این پرسشنامه کاربرد این داده ها برای ارتقای سطح سلامت روانی و اجتماعی دانشجویان است.

دانشجویان می‌توانند جهت تکمیل پرسشنامه به لینک زیر مراجعه نمایند:

https://porsa.irandoc.ac.ir/s/simaye-zendegi