قابل توجه دانشجویان و مراجعین محترم

به اطلاع می رساند کلیه بخش های موسسه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ لغایت ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ تعطیل می باشد و هیچ گونه خدمات حضوری یا غیرحضوری ارائه نخواهد شد، لذا جهت انجام امور اداری و آموزشی خود از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ به موسسه مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است دانشجویان گرامی می توانند جهت انجام  امور اداری و آموزشی خود قبل از تعطیلات، تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ به موسسه مراجعه نمایند.

 

                                                                                  امور اداری موسسه