به اطلاع می رساند:

بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، آخرین مهلت تحویل فرم درخواست مجوز دفاع به واحد تحصیلات تکمیلی، روز سه شنبه مورخ ۸ شهریور ماه می باشد.

 دانشجویانی که بعد از تاریخ مذکور فرم خود را ارائه نمایند مشمول تمدید پایان نامه در نیمسال مهر ماه خواهند شد.