آغاز ثبت‌نام فراخوان جذب هیأت علمی آبان ۱۴۰۱ وزارت علوم

ثبت‌نام فراخوان جذب اعضای هیات علمی آبان ۱۴۰۱ وزارت علوم آغاز شد. در این فراخوان برای اولین بار متقاضیان حین خدمت مقدس سربازی می‌توانند ثبت‌نام کنند.

متن کامل خبر:

http://heiatelmi.ir/?p=22689

سایت شرکت در فراخوان:

https://applicant.markazjazb.ir/