دانشگاه جاوید به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش دوره های ذیل را برگزار می نماید: