قابل توجه دانشجویان محترم

لطفا جهت پیگیری کلیه امور، در روزها و ساعات ذکر شده با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

خواهشمند است از تماس و ارسال پیام به شماره های شخصی پرسنل محترم خودداری فرمایید.

       امور اداری دانشگاه