دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲۱۴۰۱ می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ به سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان (آدرس سامانه: https://refah.swf.ir ) مراجعه نمایند.

* نظر به اینکه در سامانه یکپارچه صندوق رفاه ثبت، تکمیل اطلاعات و بارگزاری مدارک و مستندات درخواست وام توسط دانشجو انجام  می­پذیرد، ضرورت دارد فایل های راهنمای دانشجویان دقیق مطالعه شود.

راهنماهای دانشجویان در این لینک موجود است:  https://swf.ir/fa/regulation/40/

* راهنمای ورود و ثبت نام دانشجو

*راهنمای ثبت و تکمیل اطلاعات توسط دانشجو             

*راهنمای درخواست وام و مشاهده پرونده توسط دانشجو               

* راهنمای دریافت دفترچه اقساط و پرداخت بدهی توسط دانشجو

سقف مبلغ و مدت استفاده از  وام ها در طول تحصیل (تعداد نیمسال تحصیلی قابل پرداخت) به شرح زیر  می باشد:

شرح کاردانی کارشناسی ناپیوسته کارشناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
نیمسال تحصیلی قابل پرداخت حداکثر ۴ نیمسال حداکثر ۴ نیمسال حداکثر ۸ نیمسال حداکثر ۴ نیمسال
مبلغ قابل پرداخت در هر نیمسال تحصیلی مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ریال مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ریال مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ریال مبلغ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

 

تبصره: چنانچه دانشجو به هر نحوی در یک یا چند نیمسال تحصیلی از وام استفاده ننماید، مدت مذکور جزء دوره مندرج در جدول فوق محسوب خواهد شد و حقی را برای دانشجو جهت استفاده از وام ایجاد نخواهد کرد.

 ارائه مدارک به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه، به منظور بررسی و تطبیق مستندات بارگزاری شده با اصل مدارک و مستندات، جهت تأیید نهایی درخواست وام  الزامی است.

مدارک:

الف- مدارک مورد نیاز دانشجو

  1. سند تعهدنامه محضری (ثبت اطلاعات سند تعهد جدید (دارای شماره شناسه و رمز تصدیق) توسط دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی جاری برای اولین بار تقاضای دریافت وام صندوق را دارند الزامی است. دریافت فرم تعهد از منوی دریافت جامع فرم ها از طریق وب سایت دانشگاه ( javid.ac.ir )
  2. تصویر کارت ملی و تصویر صفحه اول شناسنامه
  3. تصویر کارت دانشجویی

ب- مدارک مورد نیاز ضامن

  1. تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه ضامن
  1. چنانچه ضامن کارمند، حقوق بگیر، بازنشسته، مستمری بگیر و یا عضو هیأت علمی باشد:

الف: ارائه آخرین حکم استخدامی یا قرارداد یک ساله ی دارای مهر تأیید و امضاء دستگاه مربوطه.

ب: ارائه گواهی کسر از حقوق.

تبصره۱: ثبت اطلاعات گواهی کسر از حقوق ضامنین، توسط دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی جاری برای اولین بار تقاضای دریافت وام  را دارند الزامی است.

تبصره۲: در گواهی کسر از حقوق می بایست نوع استخدام (رسمی، پیمانی، قراردادی) درج گردد و صرفاً خطاب به صندوق رفاه  دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد و سازمان مربوطه متعهد به پرداخت بدون قید و شرط بدهی از طریق کسر از حقوق ضامن گردد.

تبصره۳: گواهی کسر از حقوق برای دریافت وام های دانشجویی تا سقف ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال، به مبلغ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

  1. چنانچه ضامن از سردفتران باشد: ارائه کپی مجوز یا پروانه فعالیت (کپی برابر با اصل شده ممهور به دفترخانه اسناد رسمی)

                    امور دانشجویی موسسه آموزش عالی جاوید