بسمه تعالی

در راستاي اجراي بند (ج) ماده 46 برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور مبنی بر تحقق دولت الکترونیک و مطابق بند 4 از بخش (ج)، ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و همچنین در جهت تسهیل و ارتقاء امور دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به استحضار می رساند، فرآیند الکترونیکی شدن دانشنامه هاي دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش اداره کل امور دانش آموختگان این سازمان از سال 96 در دستور کار سازمان امور دانشجویان قرار گرفت که نهایتاً امضاء الکترونیکی دانشنامه ها در قالب”سامانه سجاد” از فروردین ماه 98 عملیاتی گردید.

در این روش می بایست پس از مراجعه به سامانه سجاد (اینجا کلیک کنید)، کد صحت مندرج بر روی مدارک تحصیلی یا گواهی های صادره را در قسمت مربوطه وارد نموده و گزینه تایید را کلیک نمایید و یا به روشی ساده تر، از طریق وارد کردن لینک مربوطه مستقیما وارد صفحه ی مذکور شده و استعلام مدرک را دریافت نمایید.