انعقاد تفاهم نامه فیمابین اداره بهزیستی و دانشگاه جاوید شهرستان جیرفت

نظر به اهمیت هم افزایی فرابخشی و مشارکت و استفاده از ظرفیت های بین دستگاهی برای ارتقاء سطح سلامت روانی-اجتماعی با هدف پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی به منظور گسترش همکاری های علمی، پژوهشی، آموزشی با هدف بهره مندی ظرفیتهای طرفین با حضور جناب آقای خداداد سالاری زاده رییس بهزیستی شهرستان جیرفت و جناب آقای علیرضا شادجو معاون دانشگاه جاوید شهرستان تفاهم نامه همکاری مشترک منعقد شد. به گزارش روابط عمومی بهزیستی جیرفت مفاد این تفاهم نامه بر همکاری و مشارکت دو جانبه در راستای پیشگیری،کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت روانی اجتماعی با اجرای طرح های آگاهسازی و خودمراقبتی، برگزاری کارگاه های آموزشی تسهیلگران و کارگاههای توانمند سازی در قالب برنامه های آگاه سازی برای دانشجویان و توسعه همکاری های مشترک در زمینه های علمی، پژوهشی، آموزشی و برگزاری انواع همایش ها و کارگاه ها با استفاده از کلیه امکانات طرفین، اعم از توانمندی های علمی، نیروی انسانی، اطلاعاتی، تجارب و تخصص های مربوطه تاکید شد.