جناب آقای دکتر علیرضا نظم الدینی ریاست جدید دانشگاه جاوید به همراه کارکنان این دانشگاه در نخستین روز کاری با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند

آقای دکتر نظم الدینی ریاست جدید دانشگاه جاوید در اولین روز کاری به همراه کارکنان این دانشگاه با حضور در گلزار شهدای شهرجیرفت، با شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی تجدید بیعت کردند.

آقای دکتر نظم الدینی ریاست دانشگاه جاوید با بیان اینکه اگر توفیق خدمت گذاری امروز در نظام جمهوری اسلامی ایران نصیب ما شده همه از برکت وجود شهدا و از جان گذشتگی آنهاست، همچنین ایشان بیان نمودند که در اولین روز کاری در گلزار شهداء حضور یافتیم تا ماموریت کاری خود را با شهدا پیوند دهیم و عهد ببندیم راهشان را ادامه خواهیم داد.

وی ایثار و شهادت را یکی از مولفه‌های اساسی زندگی مسلمانان دانست و بیان کرد: وظیفه و رسالت ما این است که جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و توجه به این حوزه عظیم گام برداریم.

02
03
04
05
06
07
08
09
10