در این دیدار دکتر علیرضا نظم الدینی رئیس دانشگاه جاوید، ضمن بیان جایگاه دانشگاه جاوید در سطح شهرستان فرمودند که، دانشگاه از ظرفیت بالایی جهت همکاری با فرمانداری در سطح شهرستان و شهرستانهای جنوبی برخوردار است و ما همواره جناب آقای فرماندار را به عنوان یک همکار و مدرس دانشگاهی می بینیم.
دکتر نظم الدینی با اشاره به روحیه جهادی و علمی فرماندار جیرفت، از او تقاضا کرد که با حضور خود در محل دانشگاه با انگیزه همیشگی در جهت هم اندیشی و رفع مشکلات آن مرکز علمی و دانشگاهی شهرستان حمایت و همکاری نماید و ایشان در ادامه افزود: دانشگاه جاوید به عنوان یکی از مراکز علمی در جنوب استان کرمان آماده انجام خدمات علمی و تفریحی (مجموعه آبی) نیز می باشد.
دکتر احمد بلندنظر فرماندار محترم جیرفت نیز ضمن عرض خیرمقدم، خود را عضوی از جامعه دانشگاهی دانست و بیان داشت: امیدوارم با استفاده از تجربه‌هایی که در طی سال‌های گذشته در بخش‌های مختلف از جمله دانشگاه کسب نموده‌ام بتوانم فردی موثر در جهت پیشرفت علمی شهرستان جیرفت باشم.

                                                     10مهرماه 1402   موسسه آموزش عالی جاوید

1402-01
1402-02