مقطع كارداني پيوسته

1- عکس 4×3 جدید رنگی زمینه سفید و تمام رخ( 4 قطعه)

2- اصل و تصویر شناسنامه از کلیه صفحات(1سری)

3- اصل و تصویر کارت ملی پشت و رو (1سری)

4- اصل و تصویر کارت پایان خدمت( ویژه برادران)

5- اصل یا گواهی موقت مدرک دیپلم متوسطه و 1سری کپی از آن

6- اصل کارنامه تحصیلی دوره متوسطه

 

مقطع كارشناسي پيوسته (كنكور سراسري)

1- عکس 4×3 جدید رنگی زمینه سفید و تمام رخ( 4 قطعه)

2- اصل و تصویر شناسنامه از کلیه صفحات(1سری)

3- اصل و تصویر کارت ملی پشت و رو (1سری)

4- اصل و تصویر کارت پایان خدمت( ویژه برادران)

5- اصل یا گواهی موقت دوره پیش دانشگاهی و 1سری کپی از آن

6- اصل یا گواهی موقت مدرک دیپلم متوسطه و 1سری کپی از آن

7- اصل کارنامه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی

8- اصل کارنامه تحصیلی دوره متوسطه