در این دیدار جناب آقای دکتر نظم الدینی در ابتدا به معرفی دانشگاه جاوید در زمینه های مختلف آموزشی، عمرانی و فرهنگی پرداختند و همچنین با تاکید بر ضرورت ارتباط مستقیم با دانشگاهیان شهرستان اعم از ریاست، کارکنان و دانشجویان، پیشنهاد تشکیل شورای دانشگاهی را به جهت رفع مشکلات کاری ارائه نمودند. حجت الاسلام دکتر تارم، در سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از حضور جناب آقای دکتر نظم الدینی و همکاران، فرمودند وجود چنین دانشگاه هایی مایه افتخار و بازوی علمی شهر می باشند و باید در جهت شکوفایی و پایداری این واحدها همت و تلاش کرد. همچنین ایشان با توجه به ظرفیت های شهرستان و استفاده از تجربیات یکدیگر، بر تشکیل شورای دانشگاهی و حضور روسای دانشگاهها در جلسات شورای دانشگاهی تاکید نمودند. ضمن اینکه حجت الاسلام دکتر تارم از اساتید برجسته دانشگاهی محسوب می شوند قول شرکت در جلسات هم اندیشی دانشگاهی را دادند.

مهر ماه1402