به گزارش روابط عمومي دانشگاه جاويد، ديدار جناب آقاي دكتر عليرضا نظم الديني رياست دانشگاه به همراه جمعي از كاركنان، با شهردار جيرفت جناب آقاي مهندسي رباني، در راستاي تعاملات هر چه بيشتر بين دانشگاه و شهرداري روز يكشنبه  مورخ7 آبان ماه 1402 در محل شهرداري برگزار گرديد.

در اين جلسه بر همكاري بيشتر دانشگاه جاويد و شهرداري جيرفت تاكيد شد. ضمن اينكه در اين نشست تعاملي مطابق تفاهم نامه في مابين در زمينه هاي آموزشي، عمراني، علمي و پژوهشی  و … بحث و تبادل نظر شد و مصوباتی به تصویب رسید.

روابط عمومي دانشگاه جاويد

photo7473085298_compressed
1487
IMG_20231029_104653_compressed
IMG_20231029_144517_compressed