جناب آقای دکتر نظم الدینی، ریاست دانشگاه ضمن خیرمقدم به جناب آقای ذبیح الله اعظمی نماینده محترم شهرستان و قدردانی از حضور ایشان، در سخنانی به ارائه گزارشی از فعالیت‌های این دانشگاه در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی، تفریحی، پژوهشی و عمرانی پرداخت و اجراي برنامه‌های آتی دانشگاه را در زمینه‌های مختلف توسعه کمّی و کیفی، ارتقاء علمی دانشگاه و … ارائه نمود.

ضمنا نماينده محترم شهرستان، دانشگاه جاويد را پشتوانه علمي قوي براي جنوب استان كرمان در حوزه هاي فني و مهندسي و مهارتي دانست و از زحمات هئيت موسس و كاركنان تشكر و قدرداني كردند.

روابط عمومي دانشگاه جاويد

rr
InShot_۲۰۲۳۱۱۱۷_۱۰۵۰۳۵۰۶۷_compressed
InShot_۲۰۲۳۱۱۱۷_۱۰۵۱۴۶۲۲۵_compressed
InShot_۲۰۲۳۱۱۱۷_۱۰۳۶۵۶۸۴۴_compressed