این طرح به همت مدیریت امور سلامت دانشجویان معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، مطابق برنامه هر ساله برگزار می گردد. انجام مراقبت های دوره ای یکی از راههای اطمینان از عملکرد صحیح و درست ارگان های حیاتی بدن است. طرح مراقبت های دوره ای شامل کنترل فشار خون، تست قند خون و کنترل وزن در بین اعضای دانشجویان و کارکنان دانشگاه جاوید آغاز شد.

روابط عمومی دانشگاه 

IMG_20231121_081852
IMG_20231121_083609
IMG_20231121_081907