قابل توجه دانشجویان محترم:

خواهشمند است نسبت به تسویه کامل شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 اقدام نمایید.

بدیهی است عواقب ناشی از تاخیر در تسویه حساب بر عهده دانشجو می باشد.

دانشجویان گرامی لطفا نسبت به پرداخت بدهی شهریه خود به صورت الکترونیکی اقدام نمایید.

امور مالی موسسه