پژوهش به آموزش بهتر می‌انجامد، چرا که دانش نو و برنامه‌های آموزشی، مکمل یکدیگرند.

هفته ملي پژوهش و فناوري بر پژوهشگران و فعالان اين عرصه گرامي باد.

امور فرهنگي موسسه